Bevezető

A Birdies Event az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásainak való maradéktalan megfelelés érdekében az alábbi adatkezelési tájékoztatást nyújtja a természetes személyek adatainak kezeléséről.

Az Adatkezelő adatai

Név: Birdies Event Kft.
Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 31. fszt. 1.
Adószám: 27838547-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-400021
Telefon: +36 20 312 4999
E-mail: info@birdiesevent.com
Honlap:www.birdiesevent.com

Adatkezelések

Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó adatkezelések

 1. Kapcsolatfelvétel – „Kapcsolat” menüpont alatt
  Az érintettek kategóriája: honlap látogatója
  A kezelt személyes adatok: név, email cím, telefonszám
  Az adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása
  Címzettek, címzettek kategóriái: AK, megbízottjai, vállalkozói
  Tárolás helye és módja: elektronikusan
  Törlési határidő: Utolsó kapcsolatfelvételtől számított 5 év
  Adattovábbítás: –
 2. Panaszkezelés: Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.
  Az érintettek kategóriája: panaszos
  A kezelt személyes adatok: név, email cím
  Az adatkezelés jogalapja: AK jogi kötelezettségének teljesítése
  Címzettek, címzettek kategóriái: AK, megbízottjai, vállalkozói
  Tárolás helye és módja: elektronikusan
  Törlési határidő: Fogyasztóvédelmi törvény – az adott jogszabályban meghatározott törlési határidő – 5 év
  Adattovábbítás: Fogyasztóvédelmi hatóság kérésére

Működésével kapcsolatos adatkezelések

 1. Látogatói adatkezelés a társaság honlapján – cookie – lásd bővebben lentebb
  Az érintettek kategóriája: honlap látogatója
  A kezelt személyes adatok: lásd bővebben a cookie táblázatban
  Az adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes kifejezett hozzájárulása
  Címzettek, címzettek kategóriái: AK, megbízottjai, vállalkoz
  Tárolás helye és módja: elektronikusan
  Törlési határidő: lásd bővebben a cookie táblázatban
  Adattovábbítás: –
 2. Hírlevél
  Az érintettek kategóriája: hírlevélre feliratkozott személy
  A kezelt személyes adatok: név, email
  Az adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes kifejezett hozzájárulása
  Címzettek, címzettek kategóriái: AK, megbízottjai, vállalkozói
  Tárolás helye és módja: elektronikusan
  Törlési határidő: leiratkozáskor
  Adattovábbítás: –
 3. Google regisztráció és hitelesítés – https://policies.google.com/privacy?hl=hu
  Az érintettek kategóriája: Google felhasználó
  A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, profilkép, illetve a a szolgáltatás adatkezelési tájékoztatójában meghatározott egyéb adatok.
  Az adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes kifejezett hozzájárulása „Belépés” gomb megnyomásával
  Címzettek, címzettek kategóriái: – 
  Tárolás helye és módja: elektronikusan
  Törlési határidő: –
  Adattovábbítás: –
 4. Facebook regisztráció és hitelesítés – https://www.facebook.com/privacy/explanation
  Az érintettek kategóriája: Facebook felhasználó
  A kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, illetve a a szolgáltatás adatkezelési tájékoztatójában meghatározott egyéb adatok.
  Az adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes kifejezett hozzájárulása „Belépés” gomb megnyomásával
  Címzettek, címzettek kategóriái: – 
  Tárolás helye és módja: elektronikusan
  Törlési határidő: –
  Adattovábbítás: –
 5. Facebook hivatalos oldal – https://www.facebook.com/policy.php
  Az érintettek kategóriája: Facebook felhasználó
  A kezelt személyes adatok: Facebook profil
  Az adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes kifejezett hozzájárulása „Like” gomb megnyomásával
  Címzettek, címzettek kategóriái: – 
  Tárolás helye és módja: elektronikusan
  Törlési határidő: –
  Adattovábbítás: –
 6. Instagram hivatalos oldal – https://www.facebook.com/policy.php
  Az érintettek kategóriája: Instagram felhasználó
  A kezelt személyes adatok: Instagram profil
  Az adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes kifejezett hozzájárulása „Like” gomb megnyomásával
  Címzettek, címzettek kategóriái: –
  Tárolás helye és módja: elektronikusan
  Törlési határidő: –
  Adattovábbítás: –

A kezelt személyes adatok köre

A hozzájárulás minden esetben önkéntes és tájékozott, amelyet a jelen adatvédelmi tájékoztató megismerését követően adnak meg az érintettek.

Az adatkezelő birtokába került adatokat kizárólag az adatkezelőnek a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában közreműködő munkavállalói kezelik, akiket valamennyi általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A sütik feladata

A HTTP-süti (süti, cookie) kisméretű adatcsomag, amelyet az internetes böngészés során a látogatott weboldalt tartalmazó szerver hozza létre a kliens webböngészője segítségével, az első látogatás alkalmával, ha ez a böngészőben engedélyezve van. A sütik a felhasználó számítógépén, előre meghatározott, böngésző típusonként eltérő helyen tárolódnak. A további látogatások során a tárolt sütit a böngésző visszaküldi a webszervernek, különféle, a kliensről szóló információkkal együtt. A sütik segítségével a szervernek lehetősége van az adott felhasználó azonosítására, róla különféle információk gyűjtésére és ezekből elemzések készítésére. 

A sütik főbb funkciói:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik, egyszerűsítik, kényelmesebbé, gördülékenyebbé teszik az adott weboldal használatát;
 • szükségtelenné teszik már megadott adatok újramegadását;
 • általában javítanak a felhasználói élményen.

A sütik használatával az Adatkezelő adatkezelést végez, amelynek fő céljai:

 • felhasználó azonosítás
 • az egyes munkamenetek azonosítása
 • hozzáférésre használt eszközök azonosítása
 • bizonyos megadott adatok tárolása
 • nyomon követési és helyinformációk tárolása és továbbítása
 • analitikai mérésekhez szükséges adatok tárolása és továbbítása

A GDPR alapján a cookie-k alkalmazásához (különösen analitikai sütik esetén) a látogató előzetes hozzájárulásával, a honlap működéséhez szükséges sütik esetén pedig a honlap üzemeltetőjének (Adatkezelő) jogos érdeke alapján van lehetőség, a látogatónak tehát módjában áll engedélyeznie vagy elutasítania a cookie-kat. Amennyiben azonban a látogató úgy dönt, hogy a cookie-kat elutasítja (tehát hozzájáruláson alapuló sütik esetén nem járul hozzá az adatkezeléshez), előfordulhat, hogy a honlap interaktív funkcióit nem tudja majd teljes egészében kihasználni. 

Hangsúlyozandó, hogy a honlap működéséhez szükséges sütik alkalmazása feltétlenül szükséges a honlap üzemeltetéséhez, enélkül akár a teljes honlap vagy annak bizonyos részei elérhetetlenné válhatnak a látogató számára. Ugyancsak hangsúlyozandó, hogy az ajánlott sütibeállítások elfogadása a hozzájáruláson alapuló sütik esetén a hozzájárulás megadásának minősül, míg a beállítások bármely olyan módosítása, amely ezen sütik elutasításával/visszavonásával jár, a hozzájárulás visszavonásának minősül – amely a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti, azonban kihatással lehet a honlap egyes funkcióira és élvezhetőségére.

A honlap használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről különösen az alábbi adatok kerülnek rögzítésre és kezelésre:

 • a látogató által használt IP cím;
 • a böngésző típusa;
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv);
 • a látogatás időpontja;
 • a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

A cookie-k használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t vagy, hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a cookie-kat, de ezek általában megváltoztathatóak (például: különböző biztonsági szintek beállításával) annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők cookie-beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Amennyiben mobilkészüléket használ, az alábbi oldalakon tájékozódhat:

Elengedhetetlen (munkamenet) cookie-k 

Technikailag elengedhetetlenül szükséges sütik a honlap működéséhez.

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Hozzájárulást igénylő cookie-k

Ezek lehetőséget biztosítanak, hogy az Adatkezelő megjegyezhesse a felhasználó webhellyel kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

Harmadik fél által elhelyezett analitikai cookie-k

Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő weboldala információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Általános adatkezelési irányelvek

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

Kapcsolatfelvételi űrlaphoz kapcsolódó adatok

A weboldalon keresztül lehetőség van az Adatkezelő megkeresésére. A megkeresés során elkért személyes adatok:

 • Név (kötelező mező)
 • Email cím (kötelező mező)
 • Telefonszám (nem kötelező mező)

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: A kapcsolati űrlapon keresztül a az érintettek önkéntes alapon felvehetik a kapcsolatot az Adatkezelővel. A beérkező adatokat ügyfélszolgálati okokból bizonyos ideig megőrizzük, de ezt az információt nem használjuk marketing célokra.

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.

Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.

Weboldal működtetésével kapcsolatos adatok

A weboldal működtetésével összefüggő regisztráció, a weboldalra történő bejelentkezés során elkért személyes adatok:

 • Név
 • Email cím
 • Google-fiók adatok
 • Facebook-fiók adatok

Az adatkezelés célja, a kezelt adatok tervezett felhasználása: A regisztráció során beérkező adatokat statisztikai és marketing célokra használjuk fel.

Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.

Megőrzési idő: üzleti kapcsolat időtartama, vagy törlési kérelem.

Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

 • egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben,
 • másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyeket az Adatkezelő weboldalának rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. 

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a birdies.com domain fér hozzá.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve belső munkatársai jogosultak megismerni, a jogosultsági szabályoknak, a jogosultsági rendszernek és az egyéb belső szabályozásoknak megfelelő mértékben. Az Adatkezelő egyes adatokkal kapcsolatos műveleteket, feladatokat, harmadik fél Adatfeldolgozókkal végeztet el. Az Adatkezelő az adatokat a felsoroltakon túl nem teszi közzé és egyéb harmadik személyeknek nem adja át.

 1. tárhelyszolgáltató:
  név: WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.
  Cégjegyzékszám: 01-09-949386
  székhely: 2097 Pilisborosjenő, Tulipán köz 2.
  adószám: 23023071-2-42
  email: ugyfelszolgalat@webhosticon.hu
  telefonszám: +36 30 598 7210
  https://webhosticon.hu/adatkezelesi-tajekoztato/
  Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-58821/2012.
 2. hírlevél szolgáltatás:
  név: The Rocket Science Group, LLC
  Cím: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA
  https://mailchimp.com/legal/
 3. webhely látogatói statisztikák:
  név: Google Ireland Limited
  regisztrációs szám: 368047
  székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország
  https://www.google.com/analytics/terms/hu.html
 4. Facebook rajongói oldal fenntartása, üzemeltetése:
  név: Facebook Ireland Ltd.
  cím: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland
  https://www.facebook.com/privacy/explanation

Érintett jogai

Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatosan – többek között – a következőkben leírt jogokkal élhet.

Az Érintett hozzáféréshez való joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az Érintett joga a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz;
 • panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz;
 • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 1 példányban az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja át, kivéve ha az Érintett másként kéri, a benyújtástól számított legfeljebb 30 napon belül.

Helyesbítés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelemmel véve az adatkezelés céljára.

Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • Közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi kutatási-, vagy statisztikai célból;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.

Jogorvoslati lehetőségek

Jogai megsértése esetén az Érintett a megadott elérhetőségeken keresztül kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. A Ezek eredménytelensége esetén Érintett jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság (HAIH) elérhetősége:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Tel:
+36 30 683-5969
+36 30 549-6838
+36 1 391 1400
Fax: +36 1 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

Egyéb rendelkezések

Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szervezet megkeresése esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség szempontjából feltétlenül szükséges.

Az adatkezelő fenntartja a jogát és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy az adatvédelmi szabályzatát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, joggyakorlatnak megfelelően módosítsa.

Az adatkezelő az általa történt adatkezelésekre vonatkozó bármilyen változásról a központi internetes oldalán annak hatályba lépését megelőzően tájékoztatást ad.

Utolsó módosítás: 2022. augusztus 26.